Danışmanlık Projeleri

 BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRDİĞİM PROJELER

izto

KURUMSAL YAPILANMA PROJELERİ

 • Endüstriyel tasarım ve üretim mühendisliği hizmeti veren bir firmanın kurumsallaşma projesi. Stratejik planlama çalışmaları kapsamında şirket hedeflerinin oluşturulması, hedeflerin ve yatırımların izlenmesi, tüm yönetsel ve operasyonel süreçlerin ve organizasyon yapısının oluşturulması, mali, idari ve insan kaynakları çalışmalarının yönlendirilmesi. Kurumsal kültüre yönelik çalışmalar.
 • Sağlık sektöründe  350 çalışanı olan  Aile yönetimindeki bir firmanın kurumsallaşma çalışması, organizasyon şeması ve görev tanımlarının hazırlanması. Temel  İnsan Kaynakları süreçlerinin oluşturularak İnsan Kaynakları bölümünün kurulması, organizasyonal gelişim çalışması, Çalışan Memnuniyeti Anketi tasarımı ve uygulanması.
 • Enerji sektöründe 240 çalışanı olan bir holdingin Türkiye’de bir çok farklı lokasyonlarda yer alan rüzgar,  doğalgaz ve hidroelektrik santrallerine ilişkin iş analizlerinin gerçekleştirilerek örgüt yapısının tanımlı hale getirilmesi, organizasyon şemalarının, görev tanımları ve yetki dağılımlarının oluşturulması.
 • Endüstriyel doğalgaz tesisatları konusunda 18 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren firmanın organizasyonunun yapılandırılarak; hayata geçirilmesi, Kurumsal Görünüm Araştırması, SWOT Analizi, İş Analizi ve Görev Tanımları oluşturma, Organizasyon Şeması Oluşturma, Tüm personele Değerlendirme Merkezi çalışması.
 • Kağıt sektöründe 430 çalışanı olan bir şirketler grubunun yeniden yapılanma  çalışması, iş analizi, organizasyon şeması, görev tanımları  ve yönetim ekibinin oluşturulması, insan kaynakları süreçlerinin iyileştirilmesi. Çeşitli motivasyon etkinlikleri.
 • Su ürünleri sektöründe 160 çalışanı olan  %100 yabancı ortaklı bir firmanın Bodrum’daki fabrikasının kurumsal yapısını oluşturma. Kurumsal Görünüm Araştırması, yönetim ekibinin oluşturulması ve devamında İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin projelendirilmesi, İnsan Kaynakları El Kitabı.
 • PVC PROFİL sektöründe 362 çalışanı olan  bir firmada “Kurumsal Görünüm Araştırması” yapılarak tüm insan kaynakları süreçlerinin gözden geçirilmesi, gelişim eylem planının oluşturulması, firmanın 2 fabrikası için Çalışan Memnuniyeti Anketi tasarımı, uygulanması ve gelişim önerilerinin yer aldığı analiz raporunun sunumu.
 • Ambalaj Sanayiinde faaliyet gösteren 300 çalışanı olan bir firmanın Kurumsal Görünüm Araştırması, Stratejik İnsan Kaynakları Uygulamalarının Projelendirilmesi, Kurumsal Karne modelinin incelenmesi.

  VLUU L110 / Samsung L110

İNSAN KAYNAKLARI PROJELERİ

 • Çelik sektöründe 1000 çalışanı olan bir firmada tüm İK süreçlerinin oluşturulması. Kurumsal Görünüm Araştırması ve Öneriler, İş Analizi ve görev tanımlarının oluşturulması, Seçme yerleştirme süreci, Performans Yönetim Sistemi, Eğitim Yönetimi Sistemi, Kariyer Yönetimi Sistemi, Ücret Yönetimi Sistemi. Çeşitli sistem uygulama eğitimleri.
 • Enerji sektörüne yönelik üretim yapan ve 300 çalışanı  olan bir firmaya Ücret Sistemi kurulmasına yönelik  İş Analizi, Görev Tanımı ve İş Değerleme çalışması.
 • Kamu sektöründe 40 kişilik bir kurumda Kurumsal görünüm araştırması,  Hedef ve Yetkinlik bazlı 180 Derece Performans Sisteminin kurulması ve pilot uygulaması.
 • Kamu sektöründe 200 çalışanı olan bir kurumda Performans Sistemi kurmak üzere altyapı çalışması yapılması, Kurumsal Görünüm Araştırması, SWOT Analizi ve Stratejik Planlama çalışması, İş analizi ve görev tanımları, Çalışan Memnuniyeti Anketi tasarımı ve uygulaması, “Amaçlara Göre Yönetim” çatısı altında hedefler ve yetkinlik bazlı “Performans Değerlendirme Sistemi” altyapısının oluşturulması. Kurumsal kültürü oluşturmaya yönelik eğitimler.
 •  Petrokimya sektöründe 4.000 çalışanı olan bir holdingin 15 fabrikasındaki çeşitli beyaz ve mavi yaka pozisyonlarına toplam 300  kişilik  işe alım için Seçme ve yerleştirme süreçlerinin oluşturulması, Oryantasyon programlarının tasarımı, Yetkinliklerin çıkarılması, kariyer planlama sistemi danışmanlığı, çeşitli eğitimler ve seminerler,  EFQM modeline göre Çalışan Memnuniyeti anketi tasarımı ve uygulanması.
 • Kamu sektöründe  Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir yıllık egitim ve staj programı kapsamında 300 kişi için “Seçme ve Yerleştirme Süreci” planlanması. Uygun adaylar uygun firmalar ile eşleştirilmesi.

ÇEŞİTLİ PROJELERDEN KARELER

img_5757img_5758img-20141222-wa0001img-20141225-wa0002

VLUU L110 / Samsung L110

VLUU L110 / Samsung L110
VLUU L110 / Samsung L110