Danışmanlık

GERÇEKLEŞTİRDİĞİM DANIŞMANLIK PROJELERİNİN KAPSAMI

 • Kurumsal Görünüm Araştırması (Kurumsal Check-up)
 • Organizasyonel Yapılandırma
 • Değişim Yönetimi
 • SWOT Analizi ve Eylem Planı
 • Vizyon, Misyon, Değerler
 • Şirket Kültürü
 • Stratejik Planlama
 • Hedef Tanımlama
 • İş Analizi
 • Süreçlerin Tanımlanması
 • Yetkilerin Tanımlanması
 • Yatay ve Dikey Sorumluluklar
 • Görev tanımları
 • Yetkinlik Sözlüğü
 • Performans Yönetim Sistemi
 • Performans Göstergeleri
 • Ödül ve Öneri Sistemi
 • Prim Sistemi
 • İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
 • Seçme ve Yerleştirme
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Oryantasyon Programı
 • Eğitim Yönetimi
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Kariyer Yönetimi
 • Çalışan El Kitabı
 • Raporlama Düzeni
 • İnsan Kaynakları Sisteminin Kurulması
 • Yönetici Yetiştirme ve Geliştirme Programı
 • Motivasyon etkinlikleri